Hvordan unngå at hunden biter? Dempende signaler

Denne gangen tar jeg opp et viktig tema: Hvordan unngå at hunden biter? For å imøtekomme dette, må man lære seg en ting: Hundens dempende signaler.

For dere som har lest bloggen min så langt, har dere sett at jeg skriver mye om dempende signaler. Jeg ønsker derfor kaste lys over hva dempende signaler egentlig er, og hvorfor det er så viktig at vi har kunnskap om dette. Jeg skriver 3 bloggposter om temaet - den andre blir postet snart.

Hva er dempende signaler?
Dempende signaler kan sees på som vårt eget kroppsspråk. Vi kan bruke kroppen til å signalisere hva vi føler. Vi viser ubehag, frykt, og glede uten ord - og kan lese dette på hverandre.

Akkurat det samme gjør hunder. De signaliserer at de er vennlige, og forsøker å roe ned og gi trygghet til individene rundt seg. Hunden bruker det også for å unngå konflikt når de føler seg utrygge eller for å roe seg selv ned i stressende situasjoner.

Hvorfor er dempende signaler så viktig å kunne?
Vi krever noe av hundene våre hver dag. Disse kravene hadde ikke hundene kunne innfridd om de ikke hadde forstått hva vi formidler. De jobber hardt for å lære seg vårt språk og finne løsningen på hva vi ønsker.

For oss mennesker er det viktig å ha god kommunikasjon. Uten det får man ikke et godt forhold til venner, partner og familie. Og overskrider man visse grenser kan det gå galt, for eksempel:

Se for deg at du er i et samboerforhold. Din partner ønsker å være sjefen i forholdet. Han eller hun bestemmer alt dere skal gjøre, hvordan du skal takle ting, hvordan du skal reagere og ignorerer alle dine antydninger om at du ikke trives. Om du har en fobi vil partneren kunne dra deg inn i situasjonen og forvente at du skal trosse din frykt uten å mukke.

Du blir ikke lyttet til, og stadig presset lenger opp i et hjørne. Alle dine personlige grenser blir overtråkket uten hensyn.

Reaksjon 1:
Mange vil bli usikre og miste selvtilliten. Man blir redd for å gjøre noe på egenhånd i frykt for å få kjeft – man blir hjelpeløs. Ingenting av hva man sier eller gjør blir lyttet til, man gir opp og blir ulykkelig.

Reaksjon 2:
Mange vil ikke akseptere det som skjer og reagerer med å sette ned foten. De fleste vil først gi beskjed om hvorfor de ikke liker dette. Forhåpentligvis blir de lyttet til og husfreden kan fortsette.

Om man derimot fortsetter å bli presset opp i et hjørne, vil man forsvare seg og si at nok er nok. Kanskje gjøres det med raseri og kjefting, eller i verste fall bruk av vold som forsvar.

Hund og menneske – samme reaksjon
De fleste mennesker har empati nok til ikke å utsette partneren for slike ting. Vi vet at et godt forhold baseres på gjensidig respekt og god kommunikasjon. Vi får et bedre samarbeid med både partner, kollegaer og venner om vi respekterer hverandres grenser og lytter til hverandre. Vi vet også at vi får det beste ut av folk ved å gi veiledning, positive tilbakemeldinger og ros.

Så spørsmålet er: Hvorfor har vi ikke samme forståelse og respekt for våre dyr? Hvorfor lytter vi ikke til hva de forteller oss?

Å bøye seg over hunden kan virke truende. Vicky demper ved å snuse i bakken. Da bør du lytte til hunden og forandre din posisjon.
Å bøye seg over hunden kan virke truende. Vicky demper
ved å snuse i bakken. Da bør du lytte til hunden og
forandre din posisjon.

 

Eksemplet forklart ovenfor er dessverre et typisk liv for mange hunder. Vi krever at hundene skal gjøre som vi sier i alle situasjoner. Vi forventer at de skal bøye seg og følge etter oss inn i sin største frykt – fordi vi mener vi vet best og bestemmer det.

Vi respekterer andre menneskers fobier og hjelper til med å overkomme frykten etter hva som er best for den enkelte. Hunders frykt og følelser blir derimot ignorert fordi de ikke kan sette verbale ord på hvor vondt de har det – og fordi vi ikke forstår hundens språk.

Reaksjonene beskrevet ovenfor er akkurat de samme hos hunder som hos oss mennesker.

I reaksjon 1 ser man et typisk eksempel på en hund med “diagnosen” lært hjelpesløshet. Den har innsett nederlaget og har blitt apatisk og ulykkelig. Den har gitt opp. En hund som stadig blir undertrykt vil kunne miste flere og flere av de dempende signalene, og kan få problemer med å omgås andre hunder.

I reaksjon 2 har du en hund som i lengre tid har brukt mange dempende signaler for å unngå konflikt. Alle avstandsøkende signaler er ignorert, og hundens siste utvei er å gå i forsvar. Det er slik de fleste bitt oppstår. Dessverre er det hundene som får lide for menneskenes uvitenhet. De blir kalt aggressive og i mange tilfeller avlivet.


Hilsen,
Wenche Strømnes, hundetrener


Hei, liker du artikkelen? Del den med dine venner: